Translate

Tuesday, 12 February 2013

Digitalna multimedijska platforma z vzgojno-izobraževalnimi igrami šol v tem projektu - v slovenščini


VARNA UPORABA INTERNETA


1. TRIADA
1. Uvod v dejavnost: predstavitev računalnika in interneta
Ogledate si lahko fotozgodbo (dostopno na http://www.safe.si/c/1593/FOTOZGODBE/?preid=1557 ), npr. Polževo klepetalnico, ki govori o polžu, ki je zelo rad klepetal in telefonaril)

2. Učenci rešijo eno izmed vaj z delovnega zvezka: Igrajmo se in učimo biti na spletu (dostopno na: http://uploadi.safe.si/editor/1305810032delovni_zvezek.pdf).
·        1.razred: stran 7. (poišči 5 razlik), stran 12 (Kateri predmeti lahko...?), stran 13 (Kaj lahko delaš na računalniku?)
·        2. in 3. razred : ostale strani

3. Učenci si ogledajo posnetek Varno spletno igranje (dostopno na http://www.youtube.com/watch?v=bh20w33ptg0&feature=colike)
Sledi razgovor o posnetku in temi (lahko tudi s pomočjo vprašanj vprašalnika). Oblikujte poročilo za parlament.

OPB
1. Učenci lahko rešujejo vaje z delovnega zvezka: Igrajmo se in učimo biti na spletu (dostopno na: http://uploadi.safe.si/editor/1305810032delovni_zvezek.pdf).

2. POVRATNA INFORMACIJA
Vsak učenec reši vprašalnik.


2. TRIADA
1. Učenci izdelajo origami, ki spodbuja igro v živo med vrstniki in pogovor o vprašanjih varne rabe interneta in mobilnikov (dostopno na http://safe.si/sites/safe.si/files/1361796130safe_si_igra-verzija2.pdf
Cilj: Seznaniti učence z glavnimi smernicami varne uporabe interneta.
Sledi diskusija in komentar naloge.
2. Učenci zapišejo pravila vedenja na internetu, ki jih bodo uporabljali pri vsakodnevnem delu z naslovom  12 PRAVIL NAŠEGA RAZREDA ZA VARNO DESKANJE PO SPLETU (vzorec primera je dostopen na http://old.safe.si/cd/Files/02_Priloge/Varno-deskanje-v-45-minutah.ppt )
3. POVRATNA INFORMACIJA:
Vsak učenec reši vprašalnik (v prilogi). Vprašalnike mi oddajte v pošti.

4. Na podlagi pravil in vprašalnika sestavite kratko poročilo za poročanje na parlamentu.

3. TRIADA
1. Vsak učenec reši anketo o varni uporabi interneta (anketa je dostopna na http://old.safe.si/cd/Files/02_Priloge/Aktivnost_1_priloge.pdf )
Sledi diskusija in komentar rezultatov.
ALI
1. Preberete Kako uporabljati Facebook in preživeti - zloženka z nasveti za nastavitev zasebnosti na Facebooku (dostopno na http://uploadi.safe.si/editor/1323418148Kako_uporabljati_FB_in_preziveti.pdf ).
Sledi diskusija in komentar.
2. Učenci zapišejo pravila vedenja na internetu, ki jih bodo uporabljali pri vsakodnevnem delu z naslovom  12 PRAVIL NAŠEGA RAZREDA ZA VARNO DESKANJE PO SPLETU (vzorec primera je dostopen na http://old.safe.si/cd/Files/02_Priloge/Varno-deskanje-v-45-minutah.ppt )
3. POVRATNA INFORMACIJA:
Vsak učenec reši vprašalnik (v prilogi). Vprašalnike mi oddajte v pošti.

4. Na podlagi pravil in vprašalnika sestavite kratko poročilo za poročanje na parlamentu.

Učne ure v računalniški učilnici:


1. TRIADA
1. Učenci spoznajo internet in računalnik s pomočjo spletnih iger IGRAJMO SE IN UČIMO: BITI NA SPLETU (dostopno na http://www.safe.si/igrajmoseinucimo/, namen iger je razložen v spletnem priročniku)
Namen Igre 1 in Igre 2 je razviti otrokovo razumevanje družbene in denarne vrednosti stvari, s katerimi razpolagamo. Igra 4 spodbuja otroke, da se na pamet naučijo svoje osebne podatke, kot sta rojstni datum, naslov bivanja, in govorijo o svojih interesih. Vaja pokaže, kako pomembno je,da zaščitimo svojo zasebnost in varnost. Zelo osebne informacije lahko delimo le z najbližjimi, medtem ko lahko na primer podatek, kaj najraje jemo, delimo praktično z vsemi.
2. Učenci si ogledajo posnetek Varno spletno igranje (dostopno na http://www.youtube.com/watch?v=bh20w33ptg0&feature=colike)
3. Učenci rešujejo naloge o internetu in računalnikih: rebusi, križanke, skrite besede, labirinti,... na temo varnosti na internetu (dostopno na http://www.safe.si/naloge/)
4. POVRATNA INFORMACIJA
Naslednjo uro sledi razgovor v razredu (lahko tudi s pomočjo vprašanj vprašalnika) ter se oblikuje kratko poročilo za parlament. 

OPB
1. Učenci rešujejo spletne igre, kvize na Safe-si igrišču (dostopno na http://www.safe.si/c/1506/SAFESI_IGRISCE/?preid=1506 ) – primer:  VARNOST NA INTERNETU ZA NAJMLAJŠE - spletne naloge PREIZKUSI SE, KAKO DOBRO POZNAŠ INTERNET: 9 zanimivih nalog za otroke o internetu in računalnikih: rebusi, križanke, skrite besede, labirinti ...
Bodite pozorni na prvo stran!!

2. Učenci rešujejo spletne igre IGRAJMO SE IN UČIMO: BITI NA SPLETU v dogovoru z dejavnostmi, ki so jih opravili že v oddelku (dostopno na http://www.safe.si/igrajmoseinucimo/): Gradivo ponuja zabavne aktivnosti in igre za otroke v starosti od 4 do 8 let, povezane z veščinami varne uporabe spleta in mobilnih telefonov, obenem pa spodbuja k izpopolnjevanju jezikovnih, matematičnih, socialnih in kulturnih spretnosti. Na spletni strani je tudi priročnik za učitelje z razlago vseh nalog in možnostih drugih nalog.

Primer:
Namen Igre 1 in Igre 2 je razviti otrokovo razumevanje družbene in denarne vrednosti stvari, s katerimi razpolagamo.
Pogovarjajte se z otroki, kakšen telefon, računalnik, nahrbtnik ali torbico za malico bi radi imeli in zakaj. Razložite jim, da je nedopustno zaničevati druge, ki nimajo dragih stvari. Katere od teh stvari bi bil otrok pripravljen deliti z Ano, Tomažem, Aljažem in Benom? Pogovorite se o posedovanju dragih stvari in kakšno povezavo ima to z vrstniškim nasiljem v šoli in na spletu.
Igra 4 spodbuja otroke, da se na pamet naučijo svoje osebne podatke, kot sta rojstni datum, naslov bivanja, in govorijo o svojih interesih. Vaja pokaže, kako pomembno je,da zaščitimo svojo zasebnost in varnost. Zelo osebne informacije lahko delimo le z najbližjimi, medtem ko lahko na primer podatek, kaj najraje jemo, delimo praktično z vsemi.  Z reševanjem Igre 12 se bodo otroci naučili, kako v različnih državah imenujejo simbol @.

3. Učenci rešujejo sestavljanke, spomin ali pobarvanke na Safe-si.igrišču (dostopno na http://sl.sheeplive.eu/games/cubes).

4. POVRATNA INFORMACIJA:
Vsak učenec reši vprašalnik.2. TRIADA
Ali znaš varno uporabljati internet? Oglej si posnetek, preizkusi se v spletni igri, razmisli o pravilih varne uporabe interneta ter svoje odgovore zapiši.
1. Oglej si  kratek video posnetek Dan varne raba interneta (dostopno na  http://www.youtube.com/watch?v=K_8PUI6MHP0). Razmisli o posnetku, ki ga boš lahko uporabil tudi pri zapisu pravil.
2. Reši eno izmed spletnih iger o varnosti na internetu: Igra 9 ali Igra 7 ali Igra 20.
3. Oglej si Top 10 nasvetov, kadar uporabljaš internet ali mobilnik: pritisni na TOP 10.
4. Zapiši pravila vedenja na internetu, ki jih uporabljaš pri vsakodnevnem delu z naslovom  12 PRAVIL NAŠEGA RAZREDA ZA VARNO DESKANJE PO SPLETU.
5. Pravila zapiši TUKAJ ter reši vprašalnik.
3. TRIADA
Ali znaš varno uporabljati internet? Oglej si posnetek, reši test, preizkusi se v spletni igri, razmisli o pravilih varne uporabe interneta ter svoje odgovore zapiši.
1. Oglej si  kratek video posnetek Dan varne raba interneta (dostopno na  http://www.youtube.com/watch?v=K_8PUI6MHP0). Razmisli o posnetku, ki ga boš lahko uporabil tudi pri zapisu pravil.
2. Reši test Ali znaš varno uporabljati internet? (dostopno na http://old.safe.si/c/880/RESI_TEST?preid=671 ).
3. Preizkusi se v spletni igri Varno na spletu: http://old.safe.si:8080/igra/
4. Zapiši pravila vedenja na internetu, ki jih uporabljaš pri vsakodnevnem delu z naslovom  12 PRAVIL NAŠEGA RAZREDA ZA VARNO DESKANJE PO SPLETU (lahko si prebereš Top 10 nasvetov: http://old.safe.si/c/681/Top_10_nasvetov/?preid=67).
5. Pravila zapiši TUKAJ ter reši vprašalnik.NEVARNOSTI NA INTERNETU
2. TRIADA
1. Dejavnost Ugani, kdo sem?  (dostopno na old.safe.si/cd/Files/01_Aktivnosti/Aktivnost_8.pdf)
Vsak naj na list papirja NARIŠE nekaj, kar je zanj značilno. Torej nek simbol, ki vas predstavlja in hkrati ni preveč očiten. Slike položimo na tla tako, da se ne vidi, kaj je na njih narisano. Nato vsak izbere eno risbo, ki ni njegova. Skuša ugotoviti, komu bi lahko pripadala in nanjo napiše njegovo ime. Nato se spre hodi do ostalih slik in za vsako posebej ugiba, kdo je avtor.
Na koncu skupaj pogledamo slike in preverimo, kdo si je izbral naj boljši vzdevek – kdo torej je bil najmanjkrat odkrit kot avtor svoje slike. Ta aktivnost služi kot uvod v pogovor o razkrivanju identitete na internetu.
2. Diskusija: možne iztočnice: Katere stvari ste pripravljeni zaupati neznancu na internetu oz. nekomu, ki ste ga spoznali na internetu? / Kje je vaša meja, da takšne osebne informacije zaupate ljudem?/ Kako ohranjati zasebnost na internetu? Kakšne so pasti na internetu? Vaše ideje in predlogi…
Cilj: Učenje varovanja zasebnosti na internetu
3. Oddelek oblikuje kratko poročilo o razrednih navodilih, kako se obvarovati pred nevarnostmi na internetu - v pomoč si lahko preberejo tudi Top 10 nasvetov, kadar uporabljaš internet ali mobilnik (dostopno na old.safe.si/c/676/TOP_10_NASVETOV/?preid=1506)
4. POVRATNA INFORMACIJA:
Vsak učenec reši vprašalnik (v prilogi). Vprašalnike in poročilo mi oddajte v pošti.
3. TRIADA
1.Uro pričnite tako, da si z učenci skupaj ogledate animirani filmček »Premisli, preden se daš na net«, ki je dostopen na SAFE-SI spletni strani v video kotičku: http://old.safe.si/db/26/1952/Premisli_preden_se_das_na_net ?
ALI pa na tablo projecirajte sliko s pravili za varovanje spletne zasebnosti, ki se nahaja na povezavi:

2. Učence razdelite v skupine po štiri. Vsaka naj na podlagi seznama (seznam je dostopen na pripravi seznam informacij, ki bi jih bila pripravljena zaupati na svojem spletnem profilu in katere podatke, bi raje obdržali zase oz. bi jih res zaupali le svojim najboljšim prijateljem. Po 15 min naj vsaka skupina poroča, katere podatke bi v vsakem primeru obdržali zase in katere bi delili s prijatelji.

Celotna dejavnost Premisli, preden se daš na net je dostopna na old.safe.si/uploadi/editor/1287125811aktivnost_29_final.pdf )

3. Diskusija: možne iztočnice: Katere stvari ste pripravljeni zaupati neznancu na internetu oz. nekomu, ki ste ga spoznali na internetu? / Kje je vaša meja, da takšne osebne informacije zaupate ljudem?/ Kako ohranjati zasebnost na internetu? Kakšne so pasti na internetu? Vaše ideje in predlogi…
Cilj: Učenje varovanja zasebnosti na internetu
3. Oddelek oblikuje kratko poročilo o razrednih navodilih, kako se obvarovati pred nevarnostmi na internetu - v pomoč si lahko preberejo tudi Top 10 nasvetov, kadar uporabljaš internet ali mobilnik (dostopno na old.safe.si/c/676/TOP_10_NASVETOV/?preid=1506)
4. POVRATNA INFORMACIJA:
Vsak učenec reši vprašalnik (v prilogi). Vprašalnike in poročilo mi oddajte v pošti.

Učne ure za v računalniški učilnici:

Navodila za delo:
1. primer:
Za 2A) Sledi kratek razgovor o tem, kaj počnejo na internetu (če nadaljujejo z dejavnostjo 2. b).
2. primer:
Za 1. in 1.a. sledi kratek komentar in razgovor.
Po samostojnem delu:
Sledi delo v dvojicah. Učenci zapišejo navodila,kako se obvarovati pred nevarnostmi na internetu in spletnim nasiljem.
Zapise in odgovore oddajo v spletnem obrazcu (dostopno na: https://docs.google.com/forms/d/184eFx5tQaG403TQsy9CkSTpVyXx7JZEEdyeihGoCJMc/viewform).  Obrazec bo oddan razrednikom kot poročilo za parlament.
2. TRIADA/ 3. TRIADA:
1. PRIMER:
1. Preberi si Top 10 nasvetov, kadar uporabljaš internet ali mobilni telefon (dostopno na old.safe.si/c/676/TOP_10_NASVETOV/?preid=1506)
Pri 6. nasvetu si oglej tudi posnetek.
2. a. Ugotovi, kaj je spletna etika in si oglej posnetek (dostopno na old.safe.si/c/1084/Spletna_etika/?preid=676).
2. b. (po želji)  Izpolni spletno zaobljubo: Ustavimo spletno nadlegovanje (dostopno na old.safe.si:8080/zaobljuba_2013/index.php)
3. Zapiši TUKAJ navodila,kako se obvarovati pred nevarnostmi na internetu in spletnim nasiljem ter reši vprašalnik.
ali
2. PRIMER
1. Oglej si video posnetek Spletno nadlegovanje ni zabavno. Ustavimo ga!  (dostopno na http://www.youtube.com/watch?v=n0z1pDABpy4&list=PL27CECE8B30180650)
1.a. Oglej si tudi primer računalniških virusov: http://www.youtube.com/watch?v=ZgrvigRRWTk  (Okužba)
Sledi komentar (tudi lahko zapišeš pri končnemu vprašalniku).
2. Reši spletno anketo Ali sem e-odvisnik? (dostopno na old.safe.si/c/917/z_internetom/?preid=919) 
3. Preveri svoje znanje v spletnem vprašalniku projekta Varni na internetu in reši primere spletnih ukan (dostopno na http://www.spletni-detektiv.si/).
3.a. Preberi si komentar k rešitvam ankete (dostopno na old.safe.si/c/1090/Ali_sem_eodvisnik/?preid=1558)
4. Zapiši TUKAJ navodila,kako se obvarovati pred nevarnostmi na internetu in spletnim nasiljem ter reši vprašalnik.

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.